BROOCH (Made in Thai Land - Hand Made)

BROOCH-R
BROOCH-R
BROOCH-P
BROOCH-P
 
Brooch_Img02
Brooch-Img-Man-in-Kitchen
Brooch_Img03-640x640

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

BRR-02-1
BRR-02-1
BRR-03-1
BRR-03-1
BRR-01-1
BRR-01-1
BRR-02-3
BRR-02-3
BRP-02-1
BRP-02-1
BRP-01-1
BRP-01-1
BR-CL008-Mustard
BR-CL008-Mustard
BR-CL001-White-Fox
BR-CL001-White-Fox
BR-CL006-Otter-Green
BR-CL006-Otter-Green
BR-CL010-Plum
BR-CL010-Plum
BR-CL012-Smoky-Blue
BR-CL012-Smoky-Blue
BR-CL005-Chocolate
BR-CL005-Chocolate
BR-CL003-Cafe
BR-CL003-Cafe
BR-CL011-Charcoal
BR-CL011-Charcoal
BR-CL009-Steel-Blue
BR-CL009-Steel-Blue
BR-CL002-Grape
BR-CL002-Grape
BR-CL004-Jasper
BR-CL004-Jasper
BR-CL014-Clover-Green
BR-CL014-Clover-Green
BR-CL013-Apple-Green
BR-CL013-Apple-Green
BR-CL007-Candy-Blue
BR-CL007-Candy-Blue
BR-CLR01-Candy-Red
BR-CLR01-Candy-Red
BR-CLO01-Candy-Orange
BR-CLO01-Candy-Orange
BR-CL017-Super-Black
BR-CL017-Super-Black
BR-CLG01-Candy-Grey
BR-CLG01-Candy-Grey
BR-CL015-Teal
BR-CL015-Teal
BR-CL016-Turqouise
BR-CL016-Turqouise
BR-CLW02-Matt-White
BR-CLW02-Matt-White
BR-CN012-Earl-Grey
BR-CN012-Earl-Grey
BR-CN010-Midnight-Teal
BR-CN010-Midnight-Teal
BR-CN001-Poison-Green
BR-CN001-Poison-Green
BR-CN008-Blue-Moon
BR-CN008-Blue-Moon
BR-CLV01-Candy-Violet
BR-CLV01-Candy-Violet
BR-CLY01-Candy-Yellow
BR-CLY01-Candy-Yellow
BR-CLW01-Candy-White
BR-CLW01-Candy-White
BR-CN014-Orchid
BR-CN014-Orchid
BR-CN011-Walnut
BR-CN011-Walnut
BR-CN013-Black-Pearl
BR-CN013-Black-Pearl
BR-CN015-Uovo
BR-CN015-Uovo
BR-CN017
BR-CN017
BR-CN019
BR-CN019
BR-CN018
BR-CN018
BR-MR003-Flower
BR-MR003-Flower
BR-MR012-IRIS-Lagoon
BR-MR012-IRIS-Lagoon
BR-MR010-Jasmine-Green
BR-MR010-Jasmine-Green
BR-MR002-Mirror
BR-MR002-Mirror
BR-MR001-Chromium
BR-MR001-Chromium
BR-MR009-The-Moon
BR-MR009-The-Moon
BR-MR008-Python
BR-MR008-Python
BR-GL004
BR-GL004
BR-GL003
BR-GL003
BR-MR007-IRIS-Blue
BR-MR007-IRIS-Blue
BR-MR006-Forest-Green
BR-MR006-Forest-Green
BR-GL002
BR-GL002
BR-GL001
BR-GL001
BR-MR005-Silver
BR-MR005-Silver
BR-MR011-Jasmine-Blue
BR-MR011-Jasmine-Blue
BR-MR019-Jasmine-Empire
BR-MR019-Jasmine-Empire
BR-MR022-Jasmine-Skyblue
BR-MR022-Jasmine-Skyblue
BR-MR013-IRIS-Paetai
BR-MR013-IRIS-Paetai
BR-MR014-Iris-Darkblue
BR-MR014-Iris-Darkblue