4 By 4 (Made in Thai Land - Hand Made)

DIAMOND
DIAMOND
 
Diamond_Img02
Diamond_Img02-640x640
Diamond_Img01

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CL016-Turqouise
Diamond-CL016-Turqouise
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CN001-Poison-Green
Diamond-CN001-Poison-Green
Diamond-CN008-Blue-Moon
Diamond-CN008-Blue-Moon
Diamond-CLW02-Matt-White
Diamond-CLW02-Matt-White
Diamond-CLY01-Candy-Yellow
Diamond-CLY01-Candy-Yellow
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CL017-Super-Black
Diamond-CL017-Super-Black
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CLW01-Candy-White
Diamond-CLW01-Candy-White
Diamond-CN010-Midnight-Teal
Diamond-CN010-Midnight-Teal
Diamond-CN012-Earl-Grey
Diamond-CN012-Earl-Grey
Diamond-CN014-Orchid
Diamond-CN014-Orchid
Diamond-CN017
Diamond-CN017
Diamond-CN011-Walnut
Diamond-CN011-Walnut
Diamond-CN015-Uovo
Diamond-CN015-Uovo
Diamond-EG004
Diamond-EG004
Diamond-EG003
Diamond-EG003
Diamond-EG002
Diamond-EG002
Diamond-EG001
Diamond-EG001
Diamond-CN019
Diamond-CN019
Diamond-CN018
Diamond-CN018
Diamond-CN013-Black-Pearl
Diamond-CN013-Black-Pearl
Diamond-EM001
Diamond-EM001
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL003-Cafe
Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL001-White-Fox-1
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL002-Grape
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL010-Plum
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL009-Steel-Blue
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL007-Candy-Blue
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL008-Mustard
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL006-Otter-Green
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL005-Chocolate
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL004-Jasper
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CL011-Charcoal
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CLG01-Candy-Grey
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CLO01-Candy-Orange
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL012-Smoky-Blue
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CL013-Apple-Green
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CLV01-Candy-Violet
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CLR01-Candy-Red
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL014-Clover-Green
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CL15-Teal
Diamond-CLW01-Candy-White
Diamond-CLW01-Candy-White