OCELLI (Made in Thai Land - Hand Made)

BUTTONS-B
BUTTONS-B
BUTTONS-R
BUTTONS-R
BUTTONS-L
BUTTONS-L
 
Ocelli-Img-Man-with-Bicycle-630x630
Ocelli-Img-Man-with-Bicycle_edited
Ocelli-Img-modern-interior
Ocelli-Img-light-bathroom-with-window
Ocelli-Img-light-bathroom-with-window_edited
Ocelli-Img-friends-at-poolside

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

OCELLI-OCR02-1
OCELLI-OCR02-1
OCELLI-OCR01-1
OCELLI-OCR01-1
OCELLI-OCC01-1
OCELLI-OCC01-1
OCELLI-OCR02-1
OCELLI-OCR02-1
OCELLI-CL002-Grape
OCELLI-CL002-Grape
OCELLI-CL001-Whitefog
OCELLI-CL001-Whitefog
OCELLI-CL005-Chocolate
OCELLI-CL005-Chocolate
OCELLI-CL003-Cafe
OCELLI-CL003-Cafe
OCELLI-CL006-Otter-Green
OCELLI-CL006-Otter-Green
OCELLI-CL004-Jasper
OCELLI-CL004-Jasper
OCELLI-CL008-Mustard
OCELLI-CL008-Mustard
OCELLI-CL014-Clover-Green
OCELLI-CL014-Clover-Green
OCELLI-CL013-Apple-Green
OCELLI-CL013-Apple-Green
OCELLI-CL012-Smoky-Blue
OCELLI-CL012-Smoky-Blue
OCELLI-CL011-Charcoal
OCELLI-CL011-Charcoal
OCELLI-CL009-Steel-Blue
OCELLI-CL009-Steel-Blue
OCELLI-CL010-Plum
OCELLI-CL010-Plum
OCELLI-CL007-Candy-Blue
OCELLI-CL007-Candy-Blue
OCELLI-CL015-Teal
OCELLI-CL015-Teal
OCELLI-CL017-Super-Black
OCELLI-CL017-Super-Black
OCELLI-CL016-Turqouise
OCELLI-CL016-Turqouise
OCELLI-CLG01-Candy-Grey
OCELLI-CLG01-Candy-Grey
OCELLI-CLR01-Candy-Red
OCELLI-CLR01-Candy-Red
OCELLI-CLO01-Candy-Orange
OCELLI-CLO01-Candy-Orange
OCELLI-CLV01-Candy-Violet
OCELLI-CLV01-Candy-Violet
OCELLI-CLY01-Candy-Yellow
OCELLI-CLY01-Candy-Yellow
OCELLI-CLW01-Candy-White
OCELLI-CLW01-Candy-White
OCELLI-CN001-Poison-Green
OCELLI-CN001-Poison-Green
OCELLI-CN010-Midnight-Teal
OCELLI-CN010-Midnight-Teal
OCELLI-CN008-Blue-Moon
OCELLI-CN008-Blue-Moon
OCELLI-CN011-Walnut
OCELLI-CN011-Walnut
OCELLI-CN012-Earl-Grey
OCELLI-CN012-Earl-Grey
OCELLI-CN013-Black-Pearl
OCELLI-CN013-Black-Pearl
OCELLI-CN014-Orchid
OCELLI-CN014-Orchid
OCELLI-CN015-Uovo
OCELLI-CN015-Uovo
OCELLI-CN018-Seafoam
OCELLI-CN018-Seafoam
OCELLI-CN017-Olive
OCELLI-CN017-Olive
OCELLI-CN019-Blue-Jeans
OCELLI-CN019-Blue-Jeans
OCELLI-GL001-Smoke
OCELLI-GL001-Smoke
OCELLI-GL003-Shadow-Black
OCELLI-GL003-Shadow-Black
OCELLI-GL004-Marine
OCELLI-GL004-Marine
OCELLI-GL002-Camo-Green
OCELLI-GL002-Camo-Green
OCELLI-MR001-Chromium
OCELLI-MR001-Chromium
OCELLI-MR002-Mirror
OCELLI-MR002-Mirror
OCELLI-MR003-Flower
OCELLI-MR003-Flower
OCELLI-MR005-Silver
OCELLI-MR005-Silver
OCELLI-MR006-Forrest-Green
OCELLI-MR006-Forrest-Green
OCELLI-MR008-Python
OCELLI-MR008-Python
OCELLI-MR007-Iris-Blue
OCELLI-MR007-Iris-Blue
OCELLI-MR009-The-Moon
OCELLI-MR009-The-Moon
OCELLI-MR010-Jasmine-Green
OCELLI-MR010-Jasmine-Green
OCELLI-MR011-Jasmine-Blue
OCELLI-MR011-Jasmine-Blue
OCELLI-MR012-Iris-Lagoon
OCELLI-MR012-Iris-Lagoon
OCELLI-MR014-Iris-Darkblue
OCELLI-MR014-Iris-Darkblue
OCELLI-MR013-Iris-Paetai
OCELLI-MR013-Iris-Paetai
OCELLI-MR015-Bambusa
OCELLI-MR015-Bambusa
OCELLI-MR016-Bambusa-Gold
OCELLI-MR016-Bambusa-Gold
OCELLI-MR017-Jasmine-Blueberry
OCELLI-MR017-Jasmine-Blueberry
OCELLI-MR018-Jasmine-Tea
OCELLI-MR018-Jasmine-Tea
OCELLI-MR019-Jasmine-Empire
OCELLI-MR019-Jasmine-Empire