ONE  (Made in Thai Land - Hand Made)

One_Img03
One_Img01-720x720
One_Img02
One_Img05
One_Img04
One_Img02
ONE
ONE
 

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

ONE-OWP05-1
ONE-OWP05-1
ONE-OWP04-1
ONE-OWP04-1
ONE-OWP04-2
ONE-OWP04-2
ONE-OWP03-3
ONE-OWP03-3
ONE-OWP01
ONE-OWP01
ONE-OWP03-1
ONE-OWP03-1
ONE-OWP03-2
ONE-OWP03-2
ONE-OH10
ONE-OH10
ONE-OH09
ONE-OH09
ONE-OWF01-1
ONE-OWF01-1
ONE-OH05
ONE-OH05
ONE-OH08
ONE-OH08
ONE-OH07
ONE-OH07
ONE-OH01
ONE-OH01
ONE-OH02
ONE-OH02
ONE-PT015-Warm-Grey3
ONE-PT015-Warm-Grey3
ONE-PT014-Warm-Grey2
ONE-PT014-Warm-Grey2
ONE-PT012Cool-Grey3
ONE-PT012Cool-Grey3
ONE-PT013-Warm-Grey1
ONE-PT013-Warm-Grey1
ONE-PT011-Cool-Grey2
ONE-PT011-Cool-Grey2
ONE-PT010-Cool-Grey1
ONE-PT010-Cool-Grey1
ONE-PT009-Brown3
ONE-PT009-Brown3
ONE-PT001-Red-Clay1
ONE-PT001-Red-Clay1
ONE-PT002-Red-Clay2
ONE-PT002-Red-Clay2
ONE-PT004-Mint1
ONE-PT004-Mint1
ONE-PT003-Red-Clay3
ONE-PT003-Red-Clay3
ONE-PT005-Mint2
ONE-PT005-Mint2
ONE-PT006-Mint3
ONE-PT006-Mint3
ONE-PT007-Brown1
ONE-PT007-Brown1
ONE-PT008-Brown2
ONE-PT008-Brown2
ONE-MR021
ONE-MR021
ONE-MR027-MATT-CHROMIUM
ONE-MR027-MATT-CHROMIUM
ONE-MR022
ONE-MR022
ONE-MR028-JASMINE-AMBER
ONE-MR028-JASMINE-AMBER
ONE-MR020
ONE-MR020
ONE-MR019
ONE-MR019
ONE-MR018
ONE-MR018
ONE-MR029-Jasmine-Emerald
ONE-MR029-Jasmine-Emerald
ONE-MR016
ONE-MR016
ONE-MR011
ONE-MR011
ONE-MR010
ONE-MR010
ONE-MR008
ONE-MR008
ONE-MR012
ONE-MR012
ONE-MR013
ONE-MR013
ONE-MR014
ONE-MR014
ONE-MR017
ONE-MR017
ONE-MR015-BAMBUSA
ONE-MR015-BAMBUSA
ONE-MR009
ONE-MR009
ONE-MR007
ONE-MR007
ONE-MR006
ONE-MR006
ONE-MR003-FLOWER
ONE-MR003-FLOWER
ONE-MR005
ONE-MR005
ONE-MR002
ONE-MR002
ONE-MR001-CHROMIUM
ONE-MR001-CHROMIUM
ONE-EM003
ONE-EM003
ONE-CN018-Sea-Foam
ONE-CN018-Sea-Foam
ONE-EG001
ONE-EG001
ONE-CN019
ONE-CN019
ONE-EG003
ONE-EG003
ONE-EG002
ONE-EG002