Retro (Made in Thai Land - Hand Made)

RETRO
RETRO

 Module

 
RETRO_Img09
RETRO_Img08
RETRO_Img01
RETRO_Img02
RETRO_Img06
RETRO_Img11(1)
RETRO_Img04(1)
RETRO_Img05(1)
RETRO_Img10(1)
RETRO_Img05
Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Trở lại / Back

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

RETRO-TR06-2
RETRO-TR06-2
RETRO-TR05-1
RETRO-TR05-1
RETRO-TR03-3
RETRO-TR03-3
RETRO-TR05-2
RETRO-TR05-2
RETRO-TR06-1
RETRO-TR06-1
RETRO-TR03-5
RETRO-TR03-5
RETRO-TR06-2
RETRO-TR06-2
RETRO-TR06-1
RETRO-TR06-1
RETRO-TR05-1
RETRO-TR05-1
RETRO-TR05-2
RETRO-TR05-2
RETRO-TR03-5
RETRO-TR03-5
RETRO-TR03-3
RETRO-TR03-3
RETRO-TR03-1
RETRO-TR03-1
RETRO-TR01-2
RETRO-TR01-2
Retro-PT015-Warm-Grey3
Retro-PT015-Warm-Grey3
Retro-PT013-Warm-Grey1
Retro-PT013-Warm-Grey1
Retro-PT014-Warm-Grey2
Retro-PT014-Warm-Grey2
RETRO-TR01-1
RETRO-TR01-1
Retro-PT011-Cool-Grey2
Retro-PT011-Cool-Grey2
Retro-PT010-Cool-Grey1
Retro-PT010-Cool-Grey1
Retro-PT012-Cool-Grey3
Retro-PT012-Cool-Grey3
Retro-PT008-Brown2
Retro-PT008-Brown2
Retro-PT009-Brown3
Retro-PT009-Brown3
Retro-PT007-Brown1
Retro-PT007-Brown1
Retro-PT005-Mint2
Retro-PT005-Mint2
Retro-PT003-Red-Clay3
Retro-PT003-Red-Clay3
Retro-PT006-Mint3
Retro-PT006-Mint3
Retro-PT002-Red-Clay2
Retro-PT002-Red-Clay2
Retro-PT004-Mint1
Retro-PT004-Mint1
Retro-MR029-Jasmine-Emeriad
Retro-MR029-Jasmine-Emeriad
Retro-PT001-Red-Clay1
Retro-PT001-Red-Clay1
RETRO-MR028-JASMINE-AMBER
RETRO-MR028-JASMINE-AMBER
RETRO-MR027-MATT-CHROMIUM
RETRO-MR027-MATT-CHROMIUM
RETRO-MR022
RETRO-MR022
RETRO-MR021
RETRO-MR021
RETRO-MR020
RETRO-MR020
RETRO-MR018
RETRO-MR018
RETRO-MR019
RETRO-MR019
RETRO-MR017
RETRO-MR017
RETRO-MR016
RETRO-MR016
RETRO-MR012
RETRO-MR012
RETRO-MR014
RETRO-MR014
RETRO-MR015
RETRO-MR015
RETRO-MR013
RETRO-MR013
RETRO-MR011
RETRO-MR011
RETRO-MR010
RETRO-MR010
RETRO-MR008
RETRO-MR008
RETRO-MR003
RETRO-MR003
RETRO-MR007
RETRO-MR007
RETRO-MR009
RETRO-MR009
RETRO-MR005
RETRO-MR005
RETRO-MR002
RETRO-MR002
RETRO-MR006
RETRO-MR006
RETRO-MR001-CHROMIUM
RETRO-MR001-CHROMIUM
Retro-EM003
Retro-EM003
Retro-EM001
Retro-EM001
Retro-EM002
Retro-EM002
Retro-EG004
Retro-EG004
Retro-EG003
Retro-EG003
Retro-EG001
Retro-EG001