SDBAR (Made in Thai Land - Handmade)

SDBARS
SDBARS_Img05
SDBARS_Img05(1)
SDBARS_Img04-945x945
SDBARS_Img03
SDBARS_Img02(1)
SD-BARS-R
SD-BARS-R
SD-BARS-B
SD-BARS-B
SD-BARS-W
SD-BARS-W
SD-BARS-H
SD-BARS-H
Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Phone / Email

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

 
SDR-01-1
SDR-01-1
SDH-02-1
SDH-02-1
SDH-01-2
SDH-01-2
SDH-03-1
SDH-03-1
SDB-01-1
SDB-01-1
SDB-02-2
SDB-02-2
SDR01-2
SDR01-2
SDW-03-1
SDW-03-1
SDW-02-1
SDW-02-1
SDH-01-1
SDH-01-1
SDB-02-1
SDB-02-1
SDB-01-2
SDB-01-2
SD-CL002-Grape
SD-CL002-Grape
SD-CL001-White-Fox(1)
SD-CL001-White-Fox(1)
SD-CL003-Cafe
SD-CL003-Cafe
SD-CL002-Grape(1)
SD-CL002-Grape(1)
SD-CL003-Cafe(1)
SD-CL003-Cafe(1)
SD-CL001-White-Fox
SD-CL001-White-Fox
SD-CL012-Smoky-Blue
SD-CL012-Smoky-Blue
SD-CL008-Mustard
SD-CL008-Mustard
SD-CL007-Candy-Blue
SD-CL007-Candy-Blue
SD-CL009-Steel-Blue
SD-CL009-Steel-Blue
SD-CL006-Otter-Green
SD-CL006-Otter-Green
SD-CL005-Chocolate
SD-CL005-Chocolate
SD-CL004-Jasper
SD-CL004-Jasper
SD-CL010-Plum
SD-CL010-Plum
SD-CL011-Charcoal
SD-CL011-Charcoal
SD-CL015-Teal
SD-CL015-Teal
SD-CL013-Apple-Green
SD-CL013-Apple-Green
SD-CL014-Clover-Green
SD-CL014-Clover-Green
SD-CL017-Super-Black
SD-CL017-Super-Black
SD-CL016-Turqouise
SD-CL016-Turqouise
SD-CLG01-Candy-Grey
SD-CLG01-Candy-Grey
SD-CLO01-Candy-Orange
SD-CLO01-Candy-Orange
SD-CLR01-Candy-Red
SD-CLR01-Candy-Red
SD-CLV01-Candy-Violet
SD-CLV01-Candy-Violet
SD-CLY01-Candy-Yellow
SD-CLY01-Candy-Yellow
SD-CN001-Poison-Green
SD-CN001-Poison-Green
SD-CN008-Blue-Moon
SD-CN008-Blue-Moon
SD-CN017
SD-CN017
SD-CN018
SD-CN018
SD-CN014-Orchid
SD-CN014-Orchid
SD-CN012-Earl-Grey
SD-CN012-Earl-Grey
SD-CN011-Walnut
SD-CN011-Walnut
SD-CN010-Midnight-Teal
SD-CN010-Midnight-Teal
SD-CN019
SD-CN019
SD-GL002
SD-GL002
SD-GL001
SD-GL001
SD-GL004
SD-GL004
SD-CN013-Black-Pearl
SD-CN013-Black-Pearl
SD-MR003-Flower
SD-MR003-Flower
SD-CN015-Uovo
SD-CN015-Uovo
SD-GL003
SD-GL003
SD-MR007-Iris-Blue
SD-MR007-Iris-Blue
SD-MR001-Chromium
SD-MR001-Chromium
SD-MR008-Python
SD-MR008-Python
SD-MR002-Mirror
SD-MR002-Mirror
SD-MR005-Silver
SD-MR005-Silver
SD-MR006-Forest-Green
SD-MR006-Forest-Green
SD-MR014-Iris-Darkblue
SD-MR014-Iris-Darkblue