WINGS (Made in Thai Land - Handmade)

WINGS-P
WINGS-P
WINGS-C
WINGS-C
WINGS-R
WINGS-R
WINGS-A
WINGS-A
 
Wings_Img04
Wings_Img06
Wings-Img-Woman-in-swiming-pool
Wings_Img05
Wings_Img02
Wings_Img07
Wings_Img01
Wings_Img03
Wings_Img08

 Module

Xem Công Trình Thực Tế
Phone / Email
Phone / Email

​Mẫu Sản Phẩm (Colour)

Từng loại module trên có thể thiết lập màu sắc riêng theo phong cách và sở thích (Mosaic đơn sắc hoặc phối trộn đa màu theo bảng màu đề ra)

Màu sắc mẫu mã bên dưới là những màu tiêu biểu và minh hoạ phương pháp phối (Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để hiểu rõ hơn)

WINGS-CL001-White-Fox
WINGS-CL001-White-Fox
WS-02-1
WS-02-1
WS-01-1
WS-01-1
WR-01-2
WR-01-2
WR-01-1
WR-01-1
WP-03-1
WP-03-1
WP-02-2
WP-02-2
WP-02-1
WP-02-1
WP-01-2
WP-01-2
WP-01-1
WP-01-1
WINGS-PT012-Cool-Grey3
WINGS-PT012-Cool-Grey3
WINGS-PT013-Warm-Grey1
WINGS-PT013-Warm-Grey1
WINGS-PT014-Warm-Grey2
WINGS-PT014-Warm-Grey2
WINGS-PT015-Warm-Grey3
WINGS-PT015-Warm-Grey3
WINGS-PT016
WINGS-PT016
WINGS-PT017
WINGS-PT017
WINGS-PT018
WINGS-PT018
WINGS-PT011-Cool-Grey2
WINGS-PT011-Cool-Grey2
WINGS-PT010-Cool-Grey1
WINGS-PT010-Cool-Grey1
WINGS-PT008-Brown2
WINGS-PT008-Brown2
WINGS-PT009-Brown3
WINGS-PT009-Brown3
WINGS-PT007-Brown1
WINGS-PT007-Brown1
WINGS-PT006-Mint3
WINGS-PT006-Mint3
WINGS-PT005-Mint2
WINGS-PT005-Mint2
WINGS-MR020-Iris-Persia
WINGS-MR020-Iris-Persia
WINGS-MR028-Jasmine-Amber
WINGS-MR028-Jasmine-Amber
WINGS-PT001-Red-Clay1
WINGS-PT001-Red-Clay1
WINGS-MR029-Jasmine-Emerald
WINGS-MR029-Jasmine-Emerald
WINGS-PT003-Red-Clay3
WINGS-PT003-Red-Clay3
WINGS-PT002-Red-Clay2
WINGS-PT002-Red-Clay2
WINGS-PT004-Mint1
WINGS-PT004-Mint1
WINGS-MR027-Matt-Chromium
WINGS-MR027-Matt-Chromium
WINGS-MR021-Iris-Amber
WINGS-MR021-Iris-Amber
WINGS-MR018-Jasmine-Tea
WINGS-MR018-Jasmine-Tea
WINGS-MR022-Jasmine-Skyblue
WINGS-MR022-Jasmine-Skyblue
WINGS-MR019-Jasmine-Empire
WINGS-MR019-Jasmine-Empire
WINGS-MR016-Bambusa-Gold
WINGS-MR016-Bambusa-Gold
WINGS-MR017-Jasmine-Blueberry
WINGS-MR017-Jasmine-Blueberry
WINGS-MR009-The-Moon
WINGS-MR009-The-Moon
WINGS-MR010-Jasmine-Green
WINGS-MR010-Jasmine-Green
WINGS-MR011-Jasmine-Blue
WINGS-MR011-Jasmine-Blue
WINGS-MR013-Iris-Paetai
WINGS-MR013-Iris-Paetai
WINGS-MR012-Iris-Lagoon
WINGS-MR012-Iris-Lagoon
WINGS-MR015-Bambusa
WINGS-MR015-Bambusa
WINGS-MR014-Iris-Darkblue
WINGS-MR014-Iris-Darkblue
WINGS-MR007-Iris-Blue
WINGS-MR007-Iris-Blue
WINGS-MR008-Python
WINGS-MR008-Python
WINGS-MR006-Forest-Green
WINGS-MR006-Forest-Green
WINGS-MR005-Silver
WINGS-MR005-Silver
WINGS-MR003-Flower
WINGS-MR003-Flower
WINGS-MR002-Mirror
WINGS-MR002-Mirror
WINGS-MR001-Chromium
WINGS-MR001-Chromium
WINGS-GL004
WINGS-GL004
WINGS-GL003
WINGS-GL003
WINGS-GL002
WINGS-GL002
WINGS-GL001
WINGS-GL001
WINGS-CN019
WINGS-CN019
WINGS-CN011-Walnut
WINGS-CN011-Walnut
WINGS-CN010-Midnight-Teal
WINGS-CN010-Midnight-Teal
WINGS-CN001-Poison-Green
WINGS-CN001-Poison-Green